Wednesday, March 03, 2010

對不起, 我要吐槽

瀏覽維基百科有關峨嵋派的資料, 竟然也給我發現吐槽的機會.

"峨嵋派为人们熟知, 主要源于金庸武侠小说. 《倚天屠龙记》中记载郭靖黄蓉夫妇的二女儿郭襄遍寻华夏, 觅杨过未果, 于四十岁时出家为尼, 创立峨嵋派. 峨嵋派弟子大多为女性, 男性弟子身份职位偏低."

到目前為止都很正常, 接著到峨嵋派武功.

"美女拳法
- 峨嵋派最為奇妙花巧的功夫, 每一招都源自一位古代美女. 修習之後可以提升峨嵋弟子的命中率."

啊? 提升命中率? 學一套拳法就能夠確實提高命中的機會!?

"貂蟬拜月
- 峨嵋弟子的入門功夫. 使用之後可以連續對目標造成傷害."

哇, 學會就能出一拳打兩三拳!?

"西子捧心
- 峨嵋絕技之一, 身姿綽約有如西子. 使用之後可以對目標造成大量冰屬性傷害."

哇哩咧, 還有冰屬性傷害...

看到最後發現一句話,
"此絕對是金庸群俠傳的招式, 與小說無關."

廢話! 看到這樣還不知道是遊戲的招式咩.
我還冰屬性咧. 如果學會就有冰屬性, 小說裡頭還會每次為練武鬧出這麼多事端麼.

對不起, 吐槽到失態了.


2 comments:

  1. 維基百科都是人編出來的,
    那個人是金庸群俠傳重型玩家或者是惡搞,
    你吐槽也吐到蠻開心下就好~

    ReplyDelete
  2. 只能說天時地利人和, 那個點對了.

    ReplyDelete

夫君子之行, 靜以修身, 儉以養德. 非澹泊無以明志, 非寧靜無以致遠. 夫學須靜也, 才須學也. 非學無以廣才, 非靜無以成學. 慆慢則不能研精, 險燥則不能理性. 年與時馳, 志與歲去, 遂成枯落, 悲嘆窮廬, 將復何及也!

--- 《誡子書》 諸葛亮