Monday, September 12, 2011

紙燈籠的中秋節

不曉得大家對於中秋的童年記憶會不會類似.

還記得小時候, 每逢中秋夜我都特興奮的, 因為可以正當地"玩火". 晚餐過後, 我和姊姊們就會把紙燈籠一一掛在院子裡盆栽的枝頭上, 任何能掛的地方將儘其所能地掛. 然後便靜靜地在那欣賞我們的傑作. 如果有燈籠的蠟燭熄滅了, 還會去補點. 若有燈籠意外地點燃起來, 就會驚呼將它撲滅, 雖然說過程中會陶醉在有絲絲的歡樂心情. 等玩到夜了, 我們才將紙燈籠一一取下, 收好, 留到隔年在拿出來玩.

後來, 電池燈籠開始流行, 也漸漸少見到傳統紙燈籠登場了.

前陣子在春天逛街的時候, 有看到一個紙燈籠攤. 可是, 攤口上的燈籠幾乎都是的憤怒鳥造型. 好啦, 憤怒鳥很流行啦, 但我都快搞不懂到底是在賣憤怒鳥, 還是在賣燈籠的說. 當時我還在想, 現在的小孩應該沒在玩紙製的燈籠了吧, 小小地哀嘆了下. 不過今晚有看到隔壁的小孩們像我們以前那樣玩紙燈籠, 讓我有點喜出望外, 還發出老人家般的感嘆.

雖然, 中秋夜, 我還重感冒的說...


丙辰中秋, 歡飲達旦, 大醉, 作此篇, 兼懷子由.

明月幾時有, 把酒問青天, 不知天上宮闕, 今夕是何年.
我欲乘風歸去, 唯恐瓊樓玉宇, 高處不勝寒, 起舞弄清影, 何似在人間.
轉朱閣, 低綺戶, 照無眠. 不應有恨, 何事長向別時圓.
人有悲歡離合, 月有陰晴圓缺, 此事古難全.
但願人長久, 千里共嬋娟.

--- 《水調歌頭》蘇軾


2 comments:

  1. 哈哈哈~我童年比较少点灯笼,因为很喜欢玩火,会拿milo桶的盖来当锅,放在两块砖头上面,之间点了蜡烛。也把蜡烛当食油,拿叶子或草来炒!哈哈~

    ReplyDelete
  2. @市長大人
    我也會玩火之類的, 不過我是會看著蠟燭慢慢燃燒, 觀察燭火的變化甚麼的. 欸, 這樣聽起來好像是變態...

    ReplyDelete

夫君子之行, 靜以修身, 儉以養德. 非澹泊無以明志, 非寧靜無以致遠. 夫學須靜也, 才須學也. 非學無以廣才, 非靜無以成學. 慆慢則不能研精, 險燥則不能理性. 年與時馳, 志與歲去, 遂成枯落, 悲嘆窮廬, 將復何及也!

--- 《誡子書》 諸葛亮